Agenda

Je bent van harte welkom bij...

Onze diensten

Onze diensten zijn iedere zondagmorgen om 10:00 uur in het RSG te Enkhuizen, Boendersveld 3. Het doel van onze diensten is elkaar ontmoeten, God liefhebben en leren kennen door Zijn woord, en God aanbidden door muziek en gebed. In de dienst is er tijd van ontmoeting door koffie en thee voor en na de dienst. Tijdens de dienst worden er liederen gezongen, is er een kinderlied met regelmatig een buikspreekpop voor kinderen, en is er een overdenking uit Gods woord.

De zondagmorgen is ook sterk gericht op het ontmoeten van elkaar en nieuwe mensen. We hebben een welkomstteam, dat tijd en aandacht besteed aan nieuwe mensen.

Kinderen en tieners

Tijdens de dienst is er een programma voor kinderen van 0-12 jaar en ook twee keer in de maand een speciaal programma voor jongeren van 12-14 jaar. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Wij geloven dat het een feest is voor oud èn jong om God te ontmoeten en lief te hebben. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om elkaar lief te hebben en te ondersteunen in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Iedere dag mogen we meer ontdekken en leren van Gods grote liefde voor ons.