Passie voor Jezus, hart voor mensen.

Voorwoord

In januari en februari 2019 willen we als gemeente net als afgelopen jaar 8 cursussen aanbieden aan mensen in en buiten de gemeente.
Het kringwerk stopt in deze 2 maanden. Net als vorig jaar hebben verschillende mensen binnen en van buiten onze gemeente hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan.
Sommige cursusleiders hebben voor deze avond zelf een cursus gevolgd, anderen hebben de tijd genomen om te studeren of zaken te organiseren.
Het verlangen van de cursusleiders is, hulp te bieden of je enthousiast te maken voor datgene wat God voor ogen heeft voor jouw persoonlijke geestelijke ontwikkeling.
De verantwoording van geestelijke groei en ontwikkeling ligt in principe bij jezelf.

Wij begrijpen dat het maken van een keuze voor verschillende mensen in de gemeente moeilijk kan zijn. Mocht je nu hulp nodig hebben bij het maken van een keuze dan zijn er enkele stappen die je kan maken. Spreek hierover met iemand die jou goed kent, vraag aan je kringleider(s) of het pastoraal team.
Ik ben ook persoonlijk in de gelegenheid om je te adviseren.
Het verlangen is dat iedereen in de gemeente gezegend zal worden door het brede aanbod wat we hebben. Het aanbod aan cursussen is anders dan die van vorig jaar. Een doel staat ons helder voor ogen: dat onze Heer en Heiland Jezus Christus meer en meer verheerlijkt zal worden.

Een goede cursus tijd toegewenst.

Johan de Boer/taakgroepleider onderwijs.

Zoals u dan Christus Jezus, de Here, hebt aangenomen, wandel in Hem,
Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig , met dankzegging.

Kolossenzen 2:6,7


WELKE CURSUS WAT IS HET DOEL

Alle cursussen staan hieronder in een groep gezet.

Als coördinator hoop je door iets in een categorie te zetten duidelijkheid geeft.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat er een grote overlap is binnen de categorieën.
Lees vooral de Cursus informatie bladen en spreek over de inhoud met de cursusleiders.

Praktische cursussen:    
-SBB Samen Beter Bouwen (ontdek je gave en mogelijkheden)
-Prayer Course (Heer: leer ons bidden? Gebedsstrijder zijn)

Doel groep cursussen:   
-Parenthing Children Course (hulp bij opvoeding)
-Mariage cursus. Gezellig en praktisch denken en doen – werken aan jullie huwelijk.
-Kringleiderscursus

Bijbelstudie:
-Discipelship Explored
-De Heilige Geest
-Lessen uit het leven van Jozef


Hoe geef ik me op? Zijn er belangrijke zaken?


Er zijn 3 mogelijkheden om je op te geven:

-Digitaal op deze website door onderaan de betreffende cursuspagina je emailadres en naam (namen) in te vullen en te versturen
-Het is ook mogelijk om je via mail aan te melden. jcdeboer@filternet.nl
-Tenslotte zal de mogelijkheid gegeven worden om je na de dienst op te geven of via de kringleider. (via de kringleider op de huiskringavond op de site)

Wat is er verder belangrijk:

-Voor sommige cursussen is er een maximaal aantal deelnemers.
-Er zijn cursussen waar je voor moet betalen.*
-Het aantal avonden verschilt per cursus. Ergens tussen 4 tot 7 avonden in januari en februari.
-Bijna alle cursussen worden gegeven in het RSG. Er zal ook waar mogelijk een gezamenlijke pauze zijn.
-De meeste cursussen worden gegeven op dinsdag (er zijn uitzonderingen)
-Tijdens de week van gebed is er geen cursusavond.
-Mocht je een cursus willen volgen waarvoor er geld betaald moet worden en je bent niet in staat overleg dit dan met Johan de Boer 0636308994 0228 526751
-Als gemeente willen we niet dat je een cursus niet doet omdat dit financieel niet haalbaar is.

We moeten je op het volgende wijzen:

Wij hopen dat alle cursussen voor iedereen door kunnen gaan.
MAAR: Het kan zijn dat er te weinig of te veel aanmeldingen zijn.
Bij te weinig aanmeldingen krijg je de mogelijkheid om je aan te melden voor een andere cursus.