Passie voor Jezus, hart voor mensen.


Discipleship Explored


Is een korte cursus, die je na bijv. de Alpha cursus zou kunnen volgen. De cursus helpt je om meer te begrijpen van het christelijk geloof en het leven van Jezus.
Je gaat in 7 lessen op reis door het Marcus evangelie, er wordt een kort filmpje getoond waarna je met elkaar in gesprek gaat.
Je leert beter de persoon te ontdekken, die het hart is van het christelijk geloof:

Jezus Christus

Discipleship Explored is bedoeld voor mensen die verder door willen gaan op de thema's, die in de Alpha cursus aan bod zijn gekomen.

Het bijbehorende cursusboekje kost € 7,50

Het programma behandelt de volgende onderwerpen:

1. Goed nieuws; waarom deze cursus?
2. Identiteit: Wie is Jezus?
3. Zonde: Waarom kwam Jezus?
4. Het kruis: Waarom stierf Jezus?
5. De opstanding: Waarom stond Jezus op uit de dood?
6. Genade: Hoe kan God ons aannemen?
7. Wat betekent het om Jezus te volgen?

Laagdrempelig

Van de cursusdeelnemers wordt niet verwacht dat zij bidden, zingen of zoiets. Je kunt wel al je vragen kwijt.
En als je daar de voorkeur aan geeft: je mag ook komen en alleen maar luisteren.

Waar?

De avonden worden gehouden bij Aveline Zwagerman.
Dijkweg 115 in Andijk
telnr. 0228-591827
email: pazwagerman@solcon.nl

We beginnen de avonden om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Hartelijke groeten, Aveline

De reactie van een oud cursist:

Aan de hand van het Marcus evangelie hebben we veel geleerd over wie Jezus was. De films die getoond werden gaven veel stof tot nadenken en aanleiding voor goede gesprekken. Dit in een ontspannen sfeer.
Johan