Passie voor Jezus, hart voor mensen.

Lessen uit het leven van Jozef

Profetisch, pastoraal en praktisch


Cursusleider: Johan de Boer

Doel van de cursus:

De gelaagdheid van de Bijbel laten zien in al zijn rijke schakeringen.

Inhoud van de cursus:

Met behulp van een werkboekje gaan we met elkaar het leven van Jozef bestuderen in 4 avonden.
Drie speerpunten zijn daarbij het uitgangspunt.

-Profetisch:
In en door het leven van Jozef zijn voortduren beelden te vinden die wijzen naar de Here Jezus en Gods heilsplan met deze wereld.

-Pastoraal:
Van de levensproblemen in het leven van Jozef zijn er diverse zaken die ons kunnen troosten, bemoedigen en aanscherpen. In gesprekken die we allemaal met anderen voeren kunnen we terug grijpen op de lessen en handvatten die gegeven worden in Jozefs leven.

-Praktisch:
We willen niet alleen stil staan bij profetisch of pastorale aspecten. Er worden ook heel praktisch zaken aangereikt in deze geschiedenis. Ook deze gaan we met elkaar overdenken. We kunnen niet stilzitten bij het lezen en bestuderen van het Woord van God, het is ook (W)Kerk in uitvoering.

4 avonden is een korte periode om de volle diepte van deze Godsman uitputtend te bestuderen. Verwacht een inleiding van ca 50 minuten een korte pauze en verwerkingstijd waarin jezelf en met elkaar nadenkt over de drie genoemde thema’s.   

Welke avonden en wat zijn de kosten:

8 , en 29 Januari, 12, en 26 februari. Er zijn geen kosten aan deze cursus

Aantal deelnemers: minimaal 10 maximaal 26.

Opgave cursus Lessen van Jozef