BIJBELSTUDIE Joodse najaarsfeesten

Bijbelstudies Joodse najaarsfeesten 
Dinsdagavond 27 september, 4 en 11 oktober zullen er 3 studies gegeven worden door Israël en de Bijbel over de najaarsfeesten die de Here God ingesteld heeft.

Schrijf deze data in je agenda; het beloven zeer leerzame avonden te worden. U bent welkom om 19.30 uur in Trefpunt, te Andijk