“Ik bouw een netwerk die mij ondersteund in mijn geloof.”

Alleen door het leven gaan, vooral als het om het geloofsleven gaat, is een niet bijbels begrip. Als broeders en zusters zijn we één lichaam, één familie. Zo is het onze taak om de jeugd te helpen bouwen aan een netwerk, bestaande uit broeders en zusters. Wij willen dit doen door ochtenden/avonden te organiseren waarin de ontmoeting en het gesprek centraal staan. Om daarnaast aan de band tussen jeugdleider en jongere te bouwen willen we rekening houden met de leeftijdscategorie en de grootte van de groep.

Connected heeft elke twee maand een groot thema waarbij stil wordt gestaan. In de groepen 12+ en 15+ wordt hier aandacht aan besteed op een manier die aansluiting vind bij de groep zelf, de leeftijdscategorie en de jeugdleider.

“Ik geef mijn leven aan Jezus.”

Zonder Gods genade zal geen jongere zijn/haar hart aan Jezus geven. Daarnaast wil God dat wij zelf ons hart aan Jezus geven. Deze eigen keuze is voor een jongere erg belangrijk en komt bij elke jongere op een andere leeftijd naar boven. Een bruisend gemeenteleven, een goed netwerk, biddende en opvoedende ouders, er zijn tig zaken die jongeren hierbij helpen. Wij kiezen ervoor om diepgaande momenten aan te bieden waar jongeren getuigenissen horen, zien wat aanbidding is en Jezus leren liefhebben.

Committed heeft om de maand een activiteit, waarvan op dit moment deze bestaan uit activiteiten vanuit Lighthouse West-Friesland.

“Ik groei in talenten en discipelschap”

De gemeente is een veilige haven, waar een ieder wordt aangezien in zijn volledigheid van talenten. De gemeente kan daarom veel voor iemand betekenen, vooral wanneer men vol in ontwikkeling is. Jongeren hebben een veilige omgeving nodig om tot bloei te komen, of dat nou is in talenten of in geestelijke gaven. We willen jongeren zien voor wie ze zijn en voor hoe God ze bedoelt heeft. Hierin willen we een motiverende en faciliterende rol hebben.

De Squad is een groep jongeren die vier keer per jaar de jeugddiensten organiseren. Hierin kunnen jongeren verschillende talenten in kwijt. Denk hierbij aan organisatorische competenties maar ook talent voor muziek, spreken, drama, kunst en techniek. Deze groep willen we uitbreiden door verder te kijken dan alleen de jeugddiensten. We willen een pool van talenten maken die we als ware uitlenen aan andere facetten van de gemeente. Dit is niet alleen om inzicht te krijgen in wat elke jongere in petto heeft, maar ook om de jongere te beschermen tegen overvraging. De jongere krijgt volledige vrijheid in het aannemen van vragen maar zal ondersteund worden in het behapbaar houden van al deze vragen.

“Ik ontvang hulp wanneer nodig”

Naast het bieden van een veilige haven heeft de gemeente de verantwoordelijkheid elkaar te dragen, naar elkaar om te zien en elkaar op te bouwen. Jongeren zitten in een fragiele periode van hun leven, waarin rolmodellen een belangrijke rol spelen. Wanneer het leven niet makkelijker is, vraagtekens creëert en ondersteuning gevraagd wordt willen we dit aan jongeren kunnen aanbieden.

Cared for heeft als doel om de jongeren hulp in vorm van gespreksvoering en pastorale hulp verder te brengen. Naast dat de jeugdleiders de rol als mentor hebben kan het zijn dat een jongere toch behoefte heeft aan iemand (anders) om mee te praten dan wel op te trekken. Met behulp van een anoniem Whatsapp nummer kunnen jongeren contact opnemen en hun vragen stellen. De leiding die dit nummer beheert beantwoord eventuele vragen en peilt eventuele hulp die geboden kan worden. Een buddy systeem kan worden ingezet om laagdrempelige hulp en ondersteuning te bieden. Gedurende enkele tijd wordt de jongeren gekoppeld aan een jeugdleider en verder geholpen waar nodig. Bij een pastorale hulpvraag wordt de jongeren meegenomen in een zorgvraag en gekoppeld aan een pastorale traject.

LIGHTHOUSE West-Friesland Worship Hangout Podcast

Een baken van hoop voor jongeren uit West-Friesland

Wij zijn een groep enthousiaste mensen die Gods licht willen laten schijnen in West-Friesland. Wij willen jongeren en Jezus dichterbij elkaar brengen. 

Wij organiseren aanbiddingsavonden voor jeugd & jongeren uit West-Friesland (12-28 jaar). De avonden vinden plaats van 19:30 – 23:00 uur op verschillende zaterdagen door het jaar. Check onze social media en onze website: lighthousewestfriesland.nl

AGENDA: Lighthouse  Connected Jeugddiensten
Evenementen