Connected

Committed

Combined

“Ik bouw een netwerk die mij ondersteund in mijn geloof.”

Alleen door het leven gaan, vooral als het om het geloofsleven gaat, is een niet bijbels begrip. Als broeders en zusters zijn we één lichaam, één familie. Zo is het onze taak om de jeugd te helpen bouwen aan een netwerk, bestaande uit broeders en zusters. Wij willen dit doen door ochtenden/avonden te organiseren waarin de ontmoeting en het gesprek centraal staan. Om daarnaast aan de band tussen jeugdleider en jongere te bouwen willen we rekening houden met de leeftijdscategorie en de grootte van de groep. Er zijn twee groepen waar de jongere bij aan kan sluiten: 12-15 jaar en 15-17 jaar. De overstap wordt per start van het seizoen bepaalt.

Wij zien onze jongeren als de volgende generatie discipelen, tegelijk zien we een ontwikkeling van minder jongeren in en rondom de gemeente. Daarom willen wij samenwerken met alle aspecten van het gemeentezijn en de ouders om de jongeren te zien, te horen en passend jeugdwerk te bieden. Wij zoeken actief het contact met ouders door middel van ouderenavonden. Dit onderdeel is nog volop in ontwikkelin.

 

“Ik geef mijn leven aan Jezus.”

Zonder Gods genade zal geen jongere zijn/haar hart aan Jezus geven. Daarnaast wil God dat wij zelf ons hart aan Jezus geven. Deze eigen keuze is voor een jongere erg belangrijk en komt bij elke jongere op een andere leeftijd naar boven. Een bruisend gemeenteleven, een goed netwerk, biddende en opvoedende ouders, er zijn tig zaken die jongeren hierbij helpen. Wij kiezen ervoor om diepgaande momenten aan te bieden waar jongeren getuigenissen horen, zien wat aanbidding is en Jezus leren liefhebben.

Committed heeft om de maand een activiteit, waarvan op dit moment deze bestaan uit activiteiten vanuit Lighthouse West-Friesland.

Een baken van hoop voor jongeren uit West-Friesland

Lighthouse West-Friesland is een groep enthousiaste mensen die Gods licht willen laten schijnen in West-Friesland. Lighthouse West-Friesland wil jongeren en Jezus dichterbij elkaar brengen. 

Lighthouse organiseert aanbiddingsavonden voor jeugd & jongeren uit West-Friesland (12-28 jaar). De avonden vinden plaats van 19:30 – 22:00 uur op verschillende zaterdagen door het jaar. Meer informatie is te vinden op: lighthousewestfriesland.nl

“Ik groei in talenten en discipelschap”

De gemeente is een veilige haven, waar een ieder wordt aangezien in zijn volledigheid van talenten. De gemeente kan daarom veel voor iemand betekenen, vooral wanneer men vol in ontwikkeling is. Jongeren hebben een veilige omgeving nodig om tot bloei te komen, of dat nou is in talenten of in geestelijke gaven. We willen jongeren zien voor wie ze zijn en voor hoe God ze bedoelt heeft. Hierin willen we een motiverende en faciliterende rol hebben.

De Vrije Baptistengemeente Enkhuizen is aangesloten bij het Vrijwilligerspunt en maatschappelijke stage. Jongeren kunnen zich opgeven om hun stage binnen de gemeente vorm te geven, op het gebied van techniek, social media of zorg. Per leerling wordt gekeken naar passend en leerzaam werk.

Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren zichzelf ontwikkelen in hun relatie met God en in hun geloofsleven. Eén van de manieren is door het leren uit de bijbel. Elk seizoen wordt er daarom Into the Bible aangeboden. Een moderne vorm van cathechisatie voor jongeren vanaf 12 jaar.

“Ik ontvang hulp wanneer nodig”

Naast het bieden van een veilige haven heeft de gemeente de verantwoordelijkheid elkaar te dragen, naar elkaar om te zien en elkaar op te bouwen. Jongeren zitten in een fragiele periode van hun leven, waarin rolmodellen een belangrijke rol spelen. Wanneer het leven niet makkelijker is, vraagtekens creëert en ondersteuning gevraagd wordt willen we dit aan jongeren kunnen aanbieden.

Cared for heeft als doel om de jongeren hulp in vorm van gespreksvoering en pastorale hulp verder te brengen. Naast dat de jeugdleiders de rol als mentor hebben kan het zijn dat een jongere toch behoefte heeft aan iemand (anders) om mee te praten dan wel op te trekken. Een buddy systeem kan worden ingezet om laagdrempelige hulp en ondersteuning te bieden. Gedurende enkele tijd wordt de jongeren gekoppeld aan een jeugdleider en verder geholpen waar nodig. Bij een pastorale hulpvraag wordt de jongeren meegenomen in een zorgvraag en gekoppeld aan een pastorale traject.

There is no Event