Geliefde
broeders en zusters in Christus,
 

We hebben 3 korte berichten voor jullie vandaag. 

 1. Financieel 
  Allereerst willen we met u delen hoe dankbaar we zijn voor de behaalde resultaten in 2020. Dit resultaat is bereikt dankzij de medewerking van ieder van jullie. Bedankt! Hieronder en in de bijlage zien jullie het overzichtje:

 2. Adoptie van de zendelingen
  door de kringen
   

  We willen onze zendelingen “verdelen” over de kringen. We willen ze niet alleen financieel helpen, maar ook meer tijd besteden aan gebed voor het werk dat ze doen. Ze hebben onze gebeden nodig en daarom willen we de huiskringen ook betrekken om één van onze 5 zendingsdoelen te adopteren. Binnenkort hoor je hier meer over, of via je kring of via ons.

 3. Workshops 
  We zijn ook van plan om verschillende workshops in het jaar te organiseren over elk van de 5 zendingsdoelen, zodat we jullie van elk van de doelen op de hoogte kunnen houden. We willen dat ons enthousiasme blijft groeien voor Gods glorie en laten we de olie niet in onze lampen uit laten gaan! 
   
  “God, zegen ons en blijf ons begeleiden in elke stap of beslissing die we nemen.” 
  Het zendingsteam, Yalena, Gery, Laura, Cees