Nieuws uit Israël: Albert en Esther Knoester


Nieuws uit de Negev-woestijn van Albert en Esther

 

– 22 maart 2021 –

Lieve familie, vrienden, meelevenden en gemeenten,

 

Nieuw project “Huis van genade”

Wij en Igor liepen al langer met een wens om meer te kunnen doen voor mensen “in nood”. Hoe kunnen we nog meer als kleine (huis)Gemeente ons licht laten schijnen in onze omgeving. We spraken met elkaar regelmatig over een soort opvang van drugsverslaafden/mensen in nood. Maar hoe?… gaan we een huis huren en daarin mensen opvangen, enz.. ? We hebben er diep over nagedacht en er met elkaar voor gebeden. 

Toen kwam Igor zelf met het idee om een kleinschalig project te beginnen waarin mensen een persoonlijke begeleiding kunnen krijgen. Igor is zelf verslaafd geweest, en heeft ervaren hoeveel impact een persoonlijke aanpak kan hebben op iemands leven. Ook Julia, zijn vrouw staat helemaal achter dit idee. 

Omdat Igor en Julia zelf in een heel klein flatje woonden, zijn we gaan bidden voor een geschikt huis voor dit nieuwe project. De Hersteld Hervormde Kerk is van harte bereid om dit nieuwe project  financieel en met gebed te ondersteunen.

 

 

We hebben een prachtig nieuw huis gevonden met 3 verdiepingen in een hele nieuwe wijk, waarvan de benedenverdieping geschikt is om 1 à 2 mensen op te vangen. In december zijn ze al verhuisd naar dit nieuwe huis. En in februari kregen ze vanuit Haifa al een noodhulpvraag om een 20-jarige jongen op te nemen. Een jongen die door de dingen die hij heeft meegemaakt behoorlijk is ontspoord. Voor hem is het belangrijk om een tijdje door te brengen bij een ‘normaal gezin’. Dus sinds half februari is hij in ‘Huis van genade’ opgevangen.   

Naast de “gewone” hulp spreekt Igor veel met hem over de Bijbel. Omdat het een Joodse jongen betreft ging Igor ervan uit dat hij wel het nodige wist van de Bijbel. Het tegendeel leek waar. “Heb je wel eens gehoord van Noach”? Nooit van gehoord! “En weet je wie David is?” Geen idee! 

Igor neemt hem ook mee naar de wekelijkse samenkomsten bij ons thuis.  

We hebben wat gebrainstormd over de naam van het nieuwe project/huis. Igor kwam met de naam “beit chesed”= huis van genade/barmhartigheid. Want zei hij: ”Ik was ver bij de Here vandaan en Hij heeft mij uit genade “opgeraapt”.

 

“Omdat ook aan mij genade is betoond”

Igor heeft zich al goed “ingewerkt” in de gemeenschap in Dimona. Hij is iemand die makkelijk contacten maakt. En graag nodigt hij mensen uit bij hem thuis voor een maaltijd. Daar is het nieuwe huis ook uitermate voor geschikt.

 

Igor en Julia met zoontje Adam

 

Juist de niet-gelovige mens heeft hij op het oog. Iemand die regelmatig bij hem thuiskomt vroeg: ”Igor waarom doe je dit, weet je wel wat het betekent om ervoor te kiezen iemand in je huis te laten wonen met problemen”.  “Ja” zei Igor, ”Maar weet je dat God aan mij genade/barmhartigheid betoond heeft toen ik mij in zo’n zelfde situatie bevond. Hij heeft mensen gebruikt om mij met Hem in aanraking te brengen, en Hij heeft mij een nieuw leven gegeven. En wat Hij deed voor mij, kan Hij ook voor anderen doen”.

 

Schok

Vanaf het begin van de opening van het Inloophuis was er altijd een vaste bezoeker. Een man van in de 50 die (duidelijk “gebutst en gebeukt” door het leven) de aansluiting met de maatschappij  grotendeels was verloren. Had ook geen contact meer met zijn familie. Hij was niet makkelijk en stond wel bekend als de “brombeer” van Dimona. Hij gebruikte medicijnen voor een psychische aandoening, daarvoor was het vaak moeilijk om een goed gesprek met hem te voeren. 

Bijna elke dag kwam hij bij ons voor een bakkie koffie, broodje en een praatje. Maar we moesten ook geduldig  zijn “klaagzangen” aanhoren. En vaak was hij boos, had hij moeite met het onrecht in de wereld. We probeerden zijn boosheid altijd weer om te buigen en hem te wijzen op de woorden uit de Bijbel. Dan lazen we een Psalm of als hij een goede bui had lieten we hem zelf de Psalm hardop lezen. Omdat hij vroeger op een Yeshiva had gestudeerd wist hij nog heel wat teksten uit de Tenach uit zijn hoofd te citeren. Maar dat wil niet zeggen dat hij het ook begreep. Om een voorbeeld te geven hoe een gesprekje op een morgen ging: Esther gebruikt een tekst uit Jes.55 om aan te geven, dat de “blijde” boodschap gratis is voor iedereen. Hij las de tekst: ”O alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld heeft, komt koopt en eet zonder geld, wijn en melk. Toen zei hij: ”In ons land iets krijgen zonder daarvoor te hoeven betalen? Dat is onmogelijk! Alles kost geld hier!”

Ook de Persoon en het werk van Israëls Messias Yeshua, kwam regelmatig ter sprake. Alleen de Heere weet wat in zijn hart was.

Diverse keren hadden een aantal geestelijke leiders geprobeerd om hem bij ons vandaan te houden. Maar telkens zei hij tegen hen: ”Zij willen tenminste met me praten en hebben tijd voor mij”. Hij zei vaak tegen Esther: Jij bent als een moeder voor mij”. 

Afgelopen Januari kregen we een telefoontje van één van de winkeleigenaren die we goed kennen. Wat hij zei was een schok, en zal maken dat het centrum van Dimona voor ons nooit meer hetzelfde zal zijn: “Jullie vaste gast is dood gevonden in een openbaar toilet, vanwege een hartaanval”.

We hebben de begrafenis bijgewoond. Een rabbijn die we goed kennen en betrokken was bij de demonstraties 3 jaar geleden tegen ons, leidde de begrafenis. Tijdens “de preek” zei hij opeens: ”Er waren maar een paar mensen die van hem hielden, o.a. dat echtpaar uit Holland hield van hem”. Dat hadden we helemaal niet verwacht dat deze rabbi dat over ons ging zeggen. Dat was 3 jaar geleden wel anders. We hebben God gedankt! Het was voor ons weer een teken dat mensen op je letten! En dat je “daden” op bepaalde momenten meer zeggen dan woorden. Het was voor ons een onverwachte gebeurtenis met een ontmoeting waarin God liet zien dat Hij de vervloekingen die over ons waren uitgesproken, veranderde in een zegen!

 

Waarom doen jullie dat?

Een week na zijn begrafenis kregen we een telefoontje. Het was zijn enige zus die al lang geen contact meer met hem had. Omdat ze had gehoord over ons, had ze alles afgebeld om ons telefoonnummer te weten te komen, omdat ze wilden weten wie ik (Esther) was. En waarom haar broer altijd welkom was in het Inloophuis. En waarom we hem altijd geaccepteerd hebben zoals hij was.

“Is de vervulling van de wet en de profeten niet, dat we God lief moeten hebben boven alles, en onze naaste als onszelf” zei ik haar. Het was even stil… aan de andere kant van de telefoon en toen zei ze: ”Je hebt gelijk Esther”.

 

“Kaf Jasjar” (een rechtstreekse lijn)

30 dagen na het overlijden van iemand wordt altijd zijn/haar graf bezocht en wordt er een ceremonie gehouden. Ook Esther was uitgenodigd door de zus van de overledene. Omdat er niet veel mensen op haar uitnodiging waren ingegaan en we maar met een aantal mensen waren, was ze zichtbaar verbaasd en ontroerd dat ik wél (als niet joodse) was gekomen.  

Na de ceremonie wordt altijd een bezoek gebracht aan de graven van “de heiligen”. Dat zijn dan één of meer rabbijnen die naam hebben gemaakt. Zo gebeurde dat ook nu. Bij één van die graven “der heiligen” werden kaarsjes gebrand en werd er gebeden.

 

Begraafplaats Dimona

 

En (hoewel volgens de joodse leer het eigenlijk verboden is) wordt het gebed gericht aan deze overleden “heilige”. En word gevraagd of hij de achtergebleven bij wil staan en gezondheid wil geven. Ook aan mij werd gevraagd om een kaarsje te branden en mij te richten tot deze “heilige middelaar”.  Nu heb ik respect voor andere geloven, andere tradities en andere gewoonten. Maar dit was voor mij pure afgoderij! Ik zei: ”Nee, dat hoeft niet, ik heb een “kaf jasjar”(een rechtstreekse verbinding) naar boven. Ik hoorde iemand vragen aan iemand anders: ”wat zei zij, wil ze niet?” Er werd gefluisterd: ”Nee, zij zegt dat ze een rechtstreekse verbinding met boven heeft”… Ohh!

We merken dat dit voor veel mensen hier iets nieuws is. Dat we geen menselijke “middelaars” nodig hebben om tot God te kunnen komen.  Hoevelen zijn er nog verstrikt in religieuze verplichtingen, tradities enz..

Wat een genade dat wij mogen leven vanuit b.v. de woorden uit Hebr. 4 waar staat, dat we ‘met vrijmoedigheid toe mogen gaan tot de troon der genade’. Zonder tussenkomst van een rabbijn, een Maria, of een andere ‘heilige”. Onze Middelaar, de Messias van Israël, onze Here en Heiland, Hij is als onze grote Hogepriester in de hemel. En Hij leeft om altijd voor ons te bidden.

 

Ons hart huilt bij het zien van de vele rituelen die zo afleiden van de enige échte waarheid. Ons gebed vermeerdert en doet het hart nog meer “branden” om ook hen in aanraking te brengen met deze énige Middelaar!

Bid u mee voor de redding van het Joodse volk, juist in deze moeilijke tijden? Dat ze open zullen staan om hun Messias aan te nemen en te herkennen?

 

Wilt u verder met ons danken en bidden:

  • We kunnen niet alles via de nieuwsbrief met u delen, maar we zien door de afgelopen tijd heen, dat de Here nieuwe dingen aan het uitwerken is, en daarvoor willen we Hem danken en prijzen!
  • Voor de mogelijkheden en ontmoetingen die God geeft om op een natuurlijke manier met mensen in aanraking te komen. Bid voor Gods Geest in mensenharten, die overtuigt!
  • Voor de goede voortgang van het project “huis van genade/barmhartigheid”. Want als de Heere het huis niet bouwt, vergeefs bouwen de bouwlieden.
  • Voor de jongen die daar nu een (voorlopig) onderkomen gevonden heeft. 
  • Voor Igor en Julia. Het geeft toch een extra druk op dit nog jonge gezin. Met name voor Igor, voor Gods leiding, wijsheid en geduld. Hij trekt veel met hem op en opent de Bijbel en spreekt met hem over het geloof.  En ook over Wie de Here Jezus is. Maar het is moeilijk om te weten “waar te beginnen”, want hij weet vrijwel niets uit de Bijbel.
  • Bid voor de vrede van Jeruzalem!

 

We willen u hartelijk danken voor uw betrokkenheid, uw giften en uw onmisbare gebeden, die maken ‘onze activiteiten’ en hulpverlening door Gods genade mogelijk.

 

Shalom vanuit Dimona en een hartelijke groet van
Albert en Esther.

 

Copyright © 2021 Albert en Esther Knoester, All rights reserved.
U ontvangt dit bericht omdat u op de verdeellijst van Albert en Esther staat.

Ons postadres is:

Albert en Esther Knoester

Mesada 10

Dimona 8601200

Israel


Add us to your address book


Voor het eerst of opnieuw inschrijven voor de ontvangst van “Nieuws uit Dimona”? Klik dan hier voor de inschrijfpagina.

Je kunt je gegevens aanpassen of klik hier om uit te schrijven van de verdeellijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp