Passie voor Jezus, hart voor mensen.


over ons


Over ons:

Wij zijn de Vrije Baptisten Gemeente en zijn al meer dan 50 jaar actief in Enkhuizen en omgeving. Het is ons verlangen om samen te komen, God te eren en mensen te vertellen dat God van je houdt en een plan heeft met je leven.

Op deze pagina vindt u informatie over wat we geloven, wat onze visie is, waarom dopen door onderdompeling etc. We nodigen u uit om de website verder te bekijken. U bent ook van harte welkom bij onze wekelijkse samenkomst op zondagmorgen om 10.00 uur in de RSG. We zien naar u uit!

Wij Geloven:

 • Wij geloven dat de hele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is ons richtsnoer en leidraad voor alles wat we doen als gemeente.

 • Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde.

 • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat de mens alleen door Zijn dood en opstanding eeuwig leven met God kan ontvangen.

 • Wij geloven dat we door het geloof in Jezus Christus behouden zijn. Dit geldt voor alle mensen die geloven in Jezus Christus.

 • Wij geloven in de Enige God en dat er drie personen in de Godheid zijn; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest

Onderdeel van ABC:

 • De Vrij Baptisten Gemeente Enkhuizen (VBG) maakt deel uit van de ABC
  (Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten)

 • De ABC is een overkoepelend orgaan die ondersteuning biedt aan de Vrije Baptisten Gemeenten en de Cama gemeenten

Visie:

 • Missie en visie VBGE, def 2014.pdf

 • Wij willen God liefhebben en de naaste als onszelf en ons inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

 • Wij willen naast de samenkomsten middels kringen werken aan de geestelijke opbouw en de zorg binnen de gemeente.

 • Wij willen groeien in geloof en met name in Enkhuizen en omgeving komen tot groei van de gemeente opdat velen hun eeuwig behoud zullen vinden. Naast de directe omgeving richten we ons ook op zending.


  Naar de opdracht door Jezus gegeven dopen wij mensen op grond van hun geloof in Jezus Christus. Dus eerst moeten mensen tot geloof en bekering komen en daarna komt de doop als teken van je geloof en je keuze die je voor Jezus hebt gemaakt. De doop is niet tot je behoud, maar je laat je dopen in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus. Jezus zegt het ook;
  Mattheus 28: 19) 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20) en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Leiding:

De gemeente wordt geleid/gediend door een oudstenraad

Cees & Marion Hanemaayer

Voorganger
Huiskringen
Externe contacten
Erediensten
Jeugdwerk
Gemeentezorg

email: ceeshanemaayer@
gmail.com

Harry & Truus Nieuwenhuizen

Voorzitter

Menno & Daphne van Dokkum

Secretaris
Communicatie
Zending en evangelisatie

email: info@
baptistenenkhuizen.nl

Maarten en Suzanne Verbruggen

Financiën
Penningmeester

email: maarten@deltadesh.com

Edwin & Anne-Magreet Winter

Nico & Frieda Tensen

Diaconie