EVEN VOORSTELLEN

De Vrije Baptistengemeente Enkhuizen is een kerkelijke gemeenschap en meer dan 50 jaar actief. We eren God met het verlangen dit te delen.

Het is ons verlangen om samen te komen, God te eren en mensen te vertellen dat God van je houdt en een plan heeft met je leven. Ons motto is ‘Passie voor Jezus en hart voor mensen’. In onze samenkomsten staat Jezus altijd centraal. Behalve Cees Hanemaaijer, voorganger van onze gemeente, verwelkomen we  op de zondagdiensten ook regelmatig externe sprekers.

De Here Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.” De Here Jezus heeft de Weg vrijgemaakt naar God. Hij is de Weg in ons leven. Jezus maakt ons de Waarheid bekend. Mensen zoeken naar waarheid en in Jezus vinden we de Waarheid. Veel mensen zijn op zoek naar het doel van het leven en in Jezus ontvangen we het Leven. Leven in overvloed! In Jezus vinden we het doel van ons leven, onze bestemming in dit leven en het leven dat komen gaat.

Je bent van harte welkom bij onze wekelijkse samenkomst op zondagmorgen om 10.00 uur in de RSG bij de Boendersveld 3 in Enkhuizen. We zien naar je uit!

We staan in de maatschappij en daarom gebruiken we de sociale media Facebook, Instagram en YouTube. Op deze media vind je regelmatig de laatste informatie over onze gemeente, samenkomsten en onze activiteiten. Volg ons ook!

Voor wie?

Wij zijn een kleurrijke gemeente met veel diversiteit. Iedereen is welkom: gelovige mensen, mensen die zoekende zijn, mensen die niet gelovig zijn. We zijn geen exclusieve gemeente, maar willen echt inclusief zijn. Voor God is iedereen een waardig persoon.
Wij hebben passie voor Jezus en hart voor mensen. Jezus had ongelofelijk veel liefde voor mensen. Hij was met ontferming bewogen over mensen die vermoeid en belast waren. Wij willen het voorbeeld van Jezus volgen en de mensen liefhebben.

Voor mensen die meer zouden willen weten over het Christelijk geloof hebben we ieder jaar een Alpha Cursus.
“Waar leef ik eigenlijk voor? Wie is Jezus? En wat heeft Hij met mijn leven te maken?”
Als je met dit soort vragen rondloopt, kan de Alpha-cursus iets voor jou zijn.

​… dat de hele Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is ons richtsnoer en leidraad voor alles wat we doen als gemeente;

… dat God de Schepper is van hemel en aarde;

… dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat de mens alleen door Zijn dood en opstanding eeuwig leven met God kan ontvangen;

… dat we door het geloof in Jezus Christus behouden zijn. Dit geldt voor alle mensen die geloven in Jezus Christus en

… in de Enige God en dat er drie personen in de Godheid zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 

 

Vorige slide
Volgende slide

Binnen de gemeente gebruiken wij bouwstenen. Deze dienen als fundament om onze gemeente te bouwen. Sinds een jaar zijn we met deze bouwstenen aan de slag. 

Wilt u de bouwstenen bekijken en er meer over weten? Dat kan:
baptistenenkhuizen.nl/bouwstenen

Tijdens de dienst is er een programma voor kinderen van 0-12 jaar. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. .

Wij geloven dat het een feest is voor oud èn jong om God te ontmoeten en lief te hebben. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om elkaar lief te hebben en te ondersteunen in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Iedere dag mogen we meer ontdekken en leren van Gods grote liefde voor ons.

Ons jeugdwerk richt zich op verschillende pijlers. Van verbinding met elkaar tot een sterke samenwerking met ouders, met één doel: de volgende generatie dichtbij Jezus te brengen, te onderwijzen en onze verantwoordelijkheid te dragen richting hen.

Wil jij meer weten over ons jeugdwerk, check dan: baptistenenkhuizen.nl/jeugdwerk

 

Onze gemeente is niet een gemeente van alleen de zondag. We zijn een bruisende gemeente waar het merendeel elkaar ook buiten de zondagen om ziet. Niet alleen in vergaderingen maar ook in familie zijn, door middel van kringwerk. Elkaar opbouwen, ondersteunen en Jezus’ liefde uiten.

Als Baptisten gemeente vinden we het belangrijk om voor elkaar en onze omgeving zorg te dragen.
Er kunnen momenten in je leven zijn waarop je leven ontregeld is, door zorgen, moeite of verdrietige omstandigheden. Er kunnen blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die een volledige ontplooiing van je leven in de weg staan.
Als je daarin hulp nodig hebt, voel je dan vrij om een beroep op ons te doen. Binnen de Gemeentezorg zijn er verschillende teams beschikbaar, die samen met jou willen zoeken naar de juiste zorg.

Wil jij zorg ontvangen, vul dan het zorgformulier in, dan nemen we contact met je op.

Zending dichtbij en veraf. Als gemeente geloven we dat we geroepen zijn om Gods licht te laten schijnen. Op dit moment ondersteunen we drie zendingsgezinnen en Los Olivos in Cuba. Lees snel verder op onze zendingspagina

CONTACT PERSONEN

CONTACT GEGEVENS

Adres (samenkomsten):
Boendersveld 3
1602 DK  Enkhuizen

Adres (post):
Postbus 364
1600 AJ  Enkhuizen