Zending

Frank en Sandra Obdam

Albert en Esther Knoester

Los Olivos

De Vrije Baptistengemeente Enkhuizen is actief met zending. We steunen zendelingen die in diverse werelddelen het evangelie delen. ‘Passie voor Jezus en hart voor mensen’ is ons motto. Onze passie voor Jezus uit zich in liefde voor alle mensen; dus ook die zich inzetten buiten ons eigen Nederland. Als zendingsteam willen wij onze zendingsgezinnen ondersteunen en bemoedigen, daarnaast creëren we betrokkenheid binnen de gemeente. Bidstonden, nieuwsbrieven en persoonlijk contact is onze focus. Daarnaast worden er elk jaar één à twee zendingsdiensten georganiseerd.

Wat is zending?

Zending is het evangelie verkondigen in woorden en met daden. Dat kan ik Nederland maar onze zendelingen werken in het buitenland. Een zendingswerker of zendingsechtpaar wordt uitgezonden om mensen te helpen Jezus Christus te vinden, volgen en dit uit te dragen. Zendingswerk is dus ingebed in de Vrije Baptistengemeente. In het Nieuwe Testament zien we de gemeente op verschillende manieren betrokken bij het zendingswerk: omzien en zenden, meeleven, gebed en vervullen van praktische noden

Waarom zending?

De verkondiging van het evangelie is een belangrijk onderdeel van het Christelijk geloof. De Here Jezus roept ons in Markus 16 vers 15 op om de wereld in te gaan en het evangelie te delen. Zending en zendingswerk kan dichtbij huis en verder weg. 

Leden en vrienden van de Vrije Baptisten Gemeente ontvangen via mail de nieuwsbrieven en deze plaatsen we ook op de Scipio app. Zo kan iedereen meelezen en bidden met de zendingsgezinnen. Hieronder stellen onze zendingsgezinnen/organisaties zich voor.

MOZAMBIQUE
Wij zijn deel van het Jeugd met een Opdracht team in Lichinga. De meerderheid van onze collega’s zijn Mozambikaan en wij willen hen opbouwen en aanmoedigen te doen wat zij al doen. Als zij succesvol zijn, zijn wij het ook! Er zijn twee belangrijke pijlers waar Frank en Sandra zich op focussen zijn: het begeleiden van de Discipleship Training School van Jeugd met een Opdracht en hun gezondheidscentrum voor zwangere vrouwen en zieke kinderen.

ISRAËL
Vanaf mei 2008 hebben Albert en Esther in Jeruzalem gewoond waar zij een taalstudie Hebreeuws volgden. In juni 2010 zijn ze verhuisd naar Dimona in de Negev-woestijn waar zij gemeente-stichtend werk doen. Dimona is een plaats van 30.000 inwoners maar er is nog geen enkele christelijke gemeente. Ze zijn begonnen met een kleine bijbelkring aan huis die gestaag groeit en wekelijks samenkomt. Hun verlangen is dat ervanuit hun huis een gemeente zal mogen ontstaan.

In Beersheva hopen Albert en Esther binnenkort een Bijbels museum te gaan openen. De bedoeling is, dat mensen die het museum bezoeken een gratis Bijbel (Oud-en Nieuw Testament) aangeboden krijgen in hun eigen taal.

In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en kinderen leven in armoede, onderdrukking of gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen, hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen. De kerk stimuleren we om uit te reiken naar de rafelranden van de maatschappij. Zo is de kerk een baken van licht in haar omgeving. Samen bidden we dat velen door dit werk onze Here Jezus Christus leren kennen.

Los Olivos is een kleine kerkelijke gemeente in Cuba. Onze zuster Yalena van Caspel komt uit deze Cubaanse gemeente. Vijf jaar geleden is de Cubaanse gemeente gesticht en deze is nu uitgegroeid tot bijna 100 leden. In Cuba is het verboden om een kerk te bouwen, daarom worden de diensten gehouden in het (ondertussen uitgebouwde) huis van de dominee. Het maximum aantal leden is  direct gerelateerd aan het aantal vierkante meter van het huis van de dominee. De gemeente probeert daarom het huis altijd uit te breiden, zodat er meer mensen de diensten kunnen bezoeken en meer mensen Jezus leren kennen.

Nieuwsbrieven

All

Toneel 2022 – De rode draad

november 15, 2022

Opwekking – week van vasten

oktober 31, 2022

Alpha cursus: meld je aan

september 22, 2022

Bijbelstudie: Joodse najaarsfeesten

september 21, 2022