Onze diensten

Onze diensten zijn iedere zondagmorgen om 10:00. Het doel van onze diensten is elkaar ontmoeten, God liefhebben en leren kennen door Zijn woord, en God aanbidden door muziek en gebed. Tijdens de dienst worden er liederen gezongen, is er een kinderlied met regelmatig een buikspreekpop voor kinderen, en is er een overdenking uit Gods woord.

De zondagmorgen is ook sterk gericht op het ontmoeten van elkaar en nieuwe mensen. We hebben een welkomstteam, dat tijd en aandacht besteed aan nieuwe mensen. Vanaf heden zullen wij, tot nadere bepaling vanuit de overheid, de diensten live uitzenden.

Kinderen en tieners

Tijdens de dienst is er een programma voor kinderen van 0-12 jaar en ook twee keer in de maand een speciaal programma voor jongeren van 12-14 jaar. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Vanaf heden zullen wij, tot nadere bepaling vanuit de overheid, de diensten live uitzenden.

Wij geloven dat het een feest is voor oud èn jong om God te ontmoeten en lief te hebben. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om elkaar lief te hebben en te ondersteunen in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Iedere dag mogen we meer ontdekken en leren van Gods grote liefde voor ons.

Je bent van harte welkom bij...

juni 2023
jun 02
02 juni 2023
Bovenzaal Andijk, Middenweg 48
Andijk,

Welkom bij onze bidstond Leiding: Meindert & Netty

jun 04
04 juni 2023
RSG Enkhuizen, Boendersveld 3
Enkhuizen, 1602DK Nederland

Wees welkom bij onze erediensten. Vandaag zal onze voorganger Cees Hanemaaijer spreken.

jun 04
04 juni 2023
Cees en Gitta Klopper, Hornpad 3
Andijk, 1619BP Nederland

Welkom bij onze bidstond

jun 07
07 juni 2023
Adri en Willy Stam, Beukenlaan 50
Grootebroek,, Nederland

Welkom bij onze bidstond

jun 07
07 juni 2023

Vanavond zal de oudstenraad weer bij elkaar komen. Wilt u een vraag stellen of iets delen? Dit kan via oudstenraad@baptistenenkhuizen.nl